Kazan Dairelerinin Havalandırılması

Kazan daireleri, yakma düzenini
etkilemeyecek şekilde doğal yollarla
veya havalandırmaya uygun
düzeneklerle havalandırılmalıdır. Kazan
dairesine temiz hava temini için yeterli
büyüklükte en az bir giriş bulunmalıdır.
Gerekli temiz hava miktarı kW başına
1,6 m3/h olmalıdır.
Kazan dairesi havalandırması için
gerekli hava miktarı; teorik yanma
havası, hava fazlalığı ve kazan
dairesinin havalandırılması için gerekli
olan hava miktarının toplamıdır.

Kazan dairesi havalandırılması, kazan dairesi sıcaklığının ısıtma sezonunda 32 ˚C’yi
aşmayacak şekilde olması göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Havalandırma açıklıkları dış ortama direkt olarak açılmalı, bunun mümkün olmadığı
durumlarda havalandırma kanallarla yapılmalıdır. Mahaller indirekt olarak
havalandırılmamalıdır.
Kanal uzunluğu (yatay ve düşey uzunluklar ile dirsek eşdeğer uzunlukları toplamı)
10m. ve üzerinde ise havalandırma cebri (mekanik) olarak yapılmalıdır. Havalandırma
kanallarında 90°’lik dirsek eşdeğer uzunluğu 3 m, 45°’lik dirsek eşdeğer uzunluğu 1,5 m ve
ızgaralar için eşdeğer uzunluk 0,5 m alınmalıdır. Üst havalandırma, havalandırma bacası ile
tabii olarak yapılabilir. Alt havalandırma kanalı brülör seviyesine kadar indirilmelidir.
Alt ve üst havalandırmaların her ikisi de tabii veya cebri (mekanik) yapılabilir.
Tek başına üst havalandırma cebri olamaz.
Alt havalandırma cebri, üst havalandırma tabii olabilir.
Taze hava veya egzost fanlarının herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda
brülörün de devre dışı kalmasını sağlayan otomatik kontrol sistemi kullanılmalıdır.

Üst ve alt menfezler mümkün olduğu kadar mahallin üst ve alt seviyelerine ve kısa
devre hava akımının engellenmesi için birbirlerinden mümkün olduğunca uzak
yerleştirilmelidir. Üst havalandırma menfezi tavandan en fazla 40 cm aşağıda, alt
havalandırma menfezi döşemeden en fazla 50 cm yukarıda olacak şekilde açılmalıdır.
Sıvı yakıtlı kazanların gaz yakıtlı kazanlar ile aynı kazan dairesinde kullanılması
durumunda, bu kazanların da kapasiteleri hesaba dahil edilerek havalandırma açıklıkları
bulunmalıdır. Havalandırma ve yanma için gerekli hava miktarı aşağıda belirtilen üç
metottan biri ile yapılır.

Gelen arama kelimeleri

    kazan dairesi havalandırması, kazan dairesi havalandırma
Sponsorlu Bağlantılar
|
Pin It

2 thoughts on “Kazan Dairelerinin Havalandırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*