Degişken Debili Hava Akışı Nedir ?

Degişken debili hava akış üniteleri, basınçtan bagımsız olarak hava hacmini hassas olarak ölçer ve kontrol eder.Isı yüküne baglı olarak hava hacmini kontrol eder. Tamamen kapatma yada diger engelleyi...