Pisuar ve Küvetlerin Montaj Bilgileri

Sıhhi tesisat genelinde gelen vitrifiye montajları ile ilgili Pisuar ve Küvetlerin montaj resimleri ektedir. iyi çalışmalar. Gelen arama kelimeleripisuvar montajı, pisuvar montajı nasıl yapılır...

Tabii Havalandırma Hesabı

Alt Havalandırma Hesabı: Aa= 540 + (Qbr – 60) x 4.5 (cm2) net alan Üst Havalandırma Hesabı: Aü =Aa/2 (cm2) net alan, Formülde; Gelen arama kelimeleridoğalgaz havalandırma hesabı, alt üst havala...