Cihaz Katagorileri Ne Demektir ? Kaça Ayrılır?

Cihazlar, tasarımlandığı gazlara ve basınçlara uygun olarak tanımlanan kategorilerle sınıflandırılır. 3 katogori vardır.
A. Kategori I
Kategori I’deki cihazlar, özellikle tek aile gazlar veya tek grup gazları kullanmak üzere tasarımlanmıştır.
• Yalnızca 1 inci aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori I1a: Önceden belirlenmiş besleme basıncında sadece 1 inci aileden grup a gazları kullanan cihazlar
• Yalnızca 2 nci aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori I2H: Önceden belirlenmiş besleme basıncında, yalnızca, 2 nci ailenin H grubu gazlarını kullanan cihazlar.
Kategori I2L: Önceden belirlenmiş besleme basıncında, yalnızca, 2 nci ailenin L grubu gazlarını kullanan cihazlar.
Kategori I2E: Önceden belirlenmiş besleme basıncında, yalnızca, 2 nci ailenin E grubu gazlarını kullanan cihazlar.
Kategori I2E+: Yalnızca 2 nci ailenin E grubu gazlarını kullanan ve cihaz üzerinde ayarlama yapılmaksızın bir basınç çifti ile çalışan cihazlar. Cihazda gaz regülâtörü varsa, basınç çiftinin iki normal basınç değeri aralığında, devre dışı olmalıdır.
• Yalnızca 3 üncü aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori I3B/P: Önceden belirlenmiş besleme basıncında, 3 üncü aile gazları (propan ve bütan) kullanabilen cihazlar.
Kategori I3+: 3 üncü aile gazları (propan ve bütan) kullanan ve cihazda ayarlama yapılmaksızın basınç çifti ile çalışan cihazlar. Ancak, belirli cihaz tiplerinde propandan bütana veya tersine dönüşümlerde yanma ön havasının ayarlanmasına izin verilir. Cihazda gaz basınç ayarlama tertibatı kullanılmasına izin verilmez.
Kategori I3P: Önceden belirlenmiş besleme basıncında, yalnızca, 3 üncü aileden P grubu gazları (propan), kullanabilen cihazlar.
B. Kategori II
Kategori II cihazlar, iki aileden gazların kullanımı için tasarımlanmıştır.
• 1 inci ve 2 nci aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori II1a2H: 1 inci aile a grubu gazlar ve 2 nci aile H grubu gazları kullanabilen cihazlar. 1 inci aile gazlar, kategori I1a ile aynı şartlar altında; 2 nci aile gazlar, kategori I2H ile aynı şartlar altında kullanılır.
• 2 nci ve 3 üncü aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori II2H3B/P: 2 nci aile H grubu gazları ve 3 ncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2H ile aynı şartlar altında; 3 ncü aile gazlar, kategori I3B/P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2H3+: 2 nci aile H grubu gazları ve 3 üncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2H ile aynı şartlar altında; 3 ncü aile gazlar, kategori I3+ ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2H3P: 2 nci aile H grubu gazları ve 3 üncü aile P grubu gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2H ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2L3B/P: 2 nci aile L grubu gazları ve 3 üncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2L ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3B/P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2L3P: 2 nci aile L grubu gazları ve 3 üncü aile P grubu gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2L ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2E3B/P: 2 nci aile E grubu gazları ve 3 üncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2E ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3B/P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2E+3+: 2 nci aile E grubu gazları ve 3 üncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2E+ ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3+ ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2E+3P: 2 nci aile E grubu gazları ve 3 üncü aile P grubu gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2E+ ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3P aynı şartlar altında kullanılır.
C. Kategori III
Kategori III’deki cihazlar; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü aile gazları kullanmak üzere tasarımlanmıştır.

Bu kategori genelde kullanılmamaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar
|
Pin It

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*