PİSUVAR BAĞLANTISI

Tek pisuvarlar duvara asılı olarak konur. Pisuvarın gagasının yerden yüksekliği pisuvarı kullanacak kişilerin yaşlarına bağlı olarak belirlenir. Yükseklik (H) = H¹ ± 25 mm olmalıdır. H¹ =İnsan elinin...