Yangın Boru Tesisatı Döşeme

Boru tesisatı dağıtımı değişik biçimlerde yapılabilir. Hangi tür dağıtım yapılacağı, su beslemesinin yeri ve bina içindeki dolaşımı gibi konular göz önüne alınarak tespit edilir. Dağıtım yatay ve dik...

Basınçlama Deposu ile çalışan sistem

Bu tür tesisatlarda yangın tesisatı besleme suyunu basınçlama deposundan alır. Kapalı bir depo içinde kullanıma hazır bekleyen suyun, hava ile itilerek basınçlandırılması tekniğidir. Depo ve su, bası...

Şebeke Basıncı ile çalışan sistem

Şehir su basıncının yeterli olduğu yapılarda yangın tesisatı soğuk su tesisatına doğrudan bağlanır. Su borusuna ve yangın borusuna birer tersimez vana konulması gereklidir. Yangın borusuna ayrıca açı...

Depolu Yangın Tesisatı

Şehir suyu basıncının yeterli olmadığı veya su kesintilerinin sık olduğu yerlerde depolu yangın tesisatı tercih edilir. Tesisata su hem üst depodan hem de ikili ağızdan basılabilmektedir. İkili ağızd...

Kuru Yangın Tesisatı

Yangın tesisatını oluşturan boruların içerisinde su olmayan, ancak yangın anında suyun verildiği tesisat çeşididir. Bu tesisat, içerisinde su bulunmayan bir su dağıtım sistemidir. Kuru yangın tesisat...

Konutlarda Pratik Isı Hesabı

RADYATÖR CİNSİ DİLİM m2 DİLİM Lt su DİLİM Kg DİLİM 20° kCal KOLONLU DÖKÜM RADYATÖRLE R 144/350 144/500 144/650 144/800 221/350 221/500 221/650 221/800 149/602 0,15 0,21 0,26 0,32 0,23 0,32 0,40 0,48 ...

Kazan Gaz Besleme Hattı

Kazan sayaç çıkışından brülöre kadar olan boru hattına “kazan besleme hattı” denir. Merkezi ısıtma sistemlerine ait doğalgaz boru hatlarının birleştirilmesi kaynaklı yapılmalıdır. Boru hattı üzerinde...

Cebri Havalandırma Hesabı

(Fanlı Brülörler İçin) Alt Havalandırma (Taze Hava): Hava debisi= Qbr x 0.9 x 3.6 (m3/h) Üst Havalandırma (Ekzost Havası): Hava Debisi = Qbr x 0.6 x 3.6 (m3/h) Qbr = Brülör Kapasitesi (kW)   (At...

Tabii Havalandırma Hesabı

Alt Havalandırma Hesabı: Aa= 540 + (Qbr – 60) x 4.5 (cm2) net alan Üst Havalandırma Hesabı: Aü =Aa/2 (cm2) net alan, Formülde; Gelen arama kelimelerialt üst havalandırma hesabı, doğalgaz havala...

Kazan Dairelerinin Havalandırılması

Kazan daireleri, yakma düzenini etkilemeyecek şekilde doğal yollarla veya havalandırmaya uygun düzeneklerle havalandırılmalıdır. Kazan dairesine temiz hava temini için yeterli büyüklükte en az bir gi...